Käesolevas privaatsuspoliitikas teavitatakse SIA Fixman (LV40003910812, Vienības gatve 87c-4, Riia, LV-1004) kodulehe ja teenustega seonduvatest privaatsustavadest ja isikuandmete töötlemise põhimõtetest. Andmetöötlusküsimuste asjus palume ühendust võtta e-posti aadressil birojs@fixman.lv.

Millist teavet me kogume?

Kogume selliseid isikuandmeid, mille annate meile vabatahtlikult e-posti, veebiküsimustike täitmise ja muu otsese suhtluse kaudu. Teate esitamisel peate esitama oma nime, perekonnanime, kontaktandmed ja muud andmed, mida soovite esitada.

Kuidas me kogutud isikuandmeid kasutame?

Võime kogutud isikuandmeid kasutada selleks, et

Võime edastada teie andmeid kolmandatele isikutele, et täita õigusaktidest tulenevaid nõudeid, teha koostööd järelevalveasutustega, aidata ära hoida kuritegevust ning kaitsta meie, teie ja teiste isikute seaduslikke õigusi.

Kuidas me isikuandmeid kaitseme?

Teie isikuandmete kaitsmiseks kasutame erinevaid tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid. Teie isikuandmed on kättesaadavad ainult piiratud arvule inimestele, kellel on vastav volitus.

Kui kaua me isikuandmeid säilitame?

Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni vajame neid nende vastava kogumise eesmärgi saavutamiseni ja kuni see on õigusaktide nõuetes lubatud või sätestatud.

Kuidas me küpsiseid kasutame?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mille külastatud veebisaidid teie arvutisse salvestavad. Neid kasutatakse nii veebisaidi toimimise tagamiseks kui ka saidi omanikele teabe edastamiseks. Käesoleva veebisaidi kaudu võidakse salvestada järgmised küpsised:

Kuidas küpsistest loobuda?

Küpsiste saamisest loobumiseks võite kasutada enamike brauserite pakutavat privaatset sirvimisrežiimi (privaatne aken, inkognito-aken või InPrivate aken). Privaatses sirvimisrežiimis loodud kõik küpsised kustutatakse niipea, kui sulgete kõik brauseriaknad. Võite kasutada tasuta töövahendit Your Online Choices vai YourAdChoices, et loobuda sihtotstarbelise reklaami esitamiseks vajaliku teabe kogumisest ja kasutamisest.

Teie õigused teie isikuandmete kontekstis

Kui olete ELi isikuandmete kaitse üldmääruse (EU GDPR) kohaselt andmesubjekt (näiteks olete ELi kodanik ja esitate meile oma isikuandmed), on teil oma isikuandmete kontekstis järgmised õigused: